Teater

18 Mars 2020 kl. 09.00–10.00

Plats
Mårtensdals skola

Händelser

05.03
Styrelsemöte
18.03
Teater Teater Taimine besöker skolan med pjäsen "Olycka och elände"