Sammandrag från styrelsemötet 18.11.2019

Mårtensdals skola, Bredbergsgränden 4, Vanda, kl. 18:00
Deltagare:
Kenneth Lundström (ordf.)
Kristiina Helaskoski
Anna-Maria Kunttu
Johan Simell
Ditte Santanholma
Ulrika Laxström
Per Wiander
Jessica Sivunen (sekr.)
Frånvarande:

Johanna Karhulahti-Rantala Annika Aalto (suppleant) Carola Bäckström (suppleant)

 

1.Mötet öppnas

Mötet öppnades kl. 18:04 av ordförande Kenneth Lundström.


2.Justerande av föregående mötets protokoll

Föregående mötets 24.10. protokoll godkändes och justerades.

 

4.Verksamhet

4.1. Julpysselverkstaden

Julpysselverkstaden hålls 2.12.2019 kl. 18-20 i skolan. Klassmammorna och -papporna har fått information om pysselkvällen och blivit ombedda att för meddelandet vidare till föräldrarna. Alla klasserna skall, som vanligt, bidra med en plåt jultårtor till kvällen.


4.2. Skolkläder

Vi beställer kläderna på vårterminen, och återkommer då med närmare information om tidtabeller, pris o.dyl.

 

5.Övriga ärenden

5.5.Inomhusluften

Situationen vid Mårtensdals skola: båda klassrummen är färdigrenoverade och båda rummen är i användning. Än så länge har ingen berättat om symptom, lärarna har blivit informera att följa med situationen. Nya mätningar görs ifall det uppkommer nya symptom. En del elever har symptom också i andra klasser. Vi informerar och uppmanar föräldrar att kontakta skolhälsovården ifall deras barn har symptom. Informationen läggs ut på Vilma.


7. Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordföranden kl. 20.00.

KENNETH LUNDSTRÖM (ordförande)

JESSICA SIVUNEN (sekreterare)