Hem och Skola vid Mårtensdals skola - Vem är vi?

Alla föräldrar med barn i Mårtensdals skola hör till föreningen Hem och Skola vid Mårtensdals skola i Vanda. I styrelsen sitter för tillfället åtta föräldrar och en lärare. Vi jobbar tillsammans med skolan för att våra barn ska ha en så bra skolgång som möjligt.

Vi beviljar understöd åt klasserna till sådant som gör skolgången litet roligare och samtidigt stöder undervisningen. Exempel på sådant är teaterbesök, år 2016/2017 var två av teaterpjäserna Mio min Mio på Unga Teatern och Connected på Svenska Teatern, besök till Högholmen, Naturskolan och olika muséer. Vi bekostar nya böcker och prenumerationer på HBL, Kalle Anka och Bamse till skolans bibliotek, understöder klassfester och mycket annat enligt önskemål och behov. Skolan har väldigt litet pengar för sådana guldkanter nuförtiden, så utan vår insats skulle eleverna bli utan det mesta av dethär.

Hem och Skola ordnar också gemensamt program för familjerna, t ex den traditionella idrottsfesten varje vår, julkortsverkstad och föreläsningar med ämnen som är intressanta för föräldrar med barn i skolåldern.

Att vara aktiv i Hem och skola är både viktigt och roligt. Du gör en insats som ditt eget och andras barn har stor glädje av. Dessutom lär du känna andra föräldrar och lärare och får en god inblick i skolans verksamhet. Kom med!

Medlemsavgift 2017-2018

Föreningens medlemsavgift för verksamhetsåret 2017-2018 är 20 € per familj. Vi hoppas att så många familjer som möjligt kan stöda vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften (man får gärna understöda verksamheten med ett större belopp), eftersom den utgör en betydande del av föreningens intäkter.

Under flera år har vi dessutom beviljats understöd från olika fonder och stiftelser, bl a Aktiastiftelsen i Vanda, Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner, Arbetets Vänner, Privata Svenska Flickskolan och Pro Juventute Nostra, vilket vi är mycket tacksamma för.


Information för betalning av medlemsavgift:

Mottagare: Hem och skola vid Mårtensdals skola i Vanda rf.
Kontonummer: FI1640553550003453 (Aktia)
Summa: 20 € per familj
Referens: Medlemsavgift 2017-2018

Vill man göra en frivillig donation går det också bra. Vi är tacksamma för alla bidrag.

Evenemang

Inga händelser på kommande