Hem och Skola vid Mårtensdals skola - Vem är vi?

Alla föräldrar med barn i Mårtensdals skola kan höra till föreningen Hem och Skola vid Mårtensdals skola i Vanda. Som ordinarie medlemmar i styrelsen sittter för läsåret 2022-2023 sju föräldrar och en lärare.

Vi jobbar tillsammans med skolan för att alla barnen i skolan ska ha en så bra skolgång som möjligt.

Föreningen beviljar understöd åt klasserna till sådant som gör skolgången litet roligare och samtidigt stöder undervisningen. Exempel på sådant är teaterbesök, besök till Högholmen, Naturskolan och olika muséer. Föreningen bekostar nya böcker och prenumerationer på HBL, Kalle Anka och Bamse till skolans bibliotek, understöder klassfester och mycket annat enligt önskemål och behov.

Hem och Skola ordnar också gemensamt program för familjerna, t ex den traditionella idrottsfesten varje vår, julkortsverkstad och föreläsningar med ämnen som är intressanta för föräldrar med barn i skolåldern.

Att vara aktiv i Hem och skola är både viktigt och roligt. Du gör en insats som ditt eget och andras barn har stor glädje av. Dessutom lär du känna andra föräldrar och lärare och får en god inblick i skolans verksamhet. Kom med!

Händelser

Inga händelser på kommande