Styrelsen 2022-2023

Ordförande: Annika Aalto
Viceordförande: Ditte Santaholma
Sekreterare: Jessica Sivunen
Kassör: Anna-Maria Kunttu
Huvudklassombud: Johanna Karhulahti-Rantala
Medlemmar: Lina Pearce, Laura Koskelo
Lärarrepresentant: Per Wiander

e-post: hosmartensdalivanda@gmail.com

Händelser

Inga händelser på kommande