Styrelsen 2019-2020

Ordförande: Kenneth Lundström

e-post: kenneth.lundstrom@nudata.fi

telefon: 050 379 2890

 

Viceordförande: Ulrika Laxström
e-post: ulrika@laxstrom.fi

telefon: 044 337 2638

 

Sekreterare: Jessica Sivunen

 

Kassör: Anna-Maria Kunttu


Huvudklassombud: Kristiina Helaskoski
 

 

Medlemmar: Ditte Santaholma, Johanna Karhulahti-Rantala, Johan Simell


 

Lärarrepresentant: Per Wiander

 

Suppleanter: Annika Aalto, Carola Bäckström

 

Händelser

Inga händelser på kommande