Medlemsavgift 2021-2022

Föreningens medlemsavgift för verksamhetsåret 2021-2022 är 25 € per familj. Vi hoppas att så många familjer som möjligt kan stöda verksamheten genom att betala medlemsavgiften (man får gärna understöda verksamheten med ett större belopp), eftersom den utgör en betydande del av föreningens intäkter.

Under flera år har föreningen dessutom beviljats understöd från olika fonder och stiftelser, bl a Aktiastiftelsen i Vanda, Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner, Arbetets Vänner, Privata Svenska Flickskolan och Pro Juventute Nostra, vilket vi är mycket tacksamma för.


Information för betalning av medlemsavgift:

Mottagare: Hem och skola vid Mårtensdals skola i Vanda rf.
Kontonummer: FI1640553550003453 (Aktia)
Summa: 25 € per familj
Referens: Medlemsavgift 2021-2022

Vill man göra en frivillig donation går det också bra. Vi är tacksamma för alla bidrag.

Händelser

Inga händelser på kommande