Sammandrag från styrelsemötet 30.3.2020

Sammandrag från styrelsemötet 30.3.2020

Plats                Google Meet-möte
Tid                    kl. 18:15

Deltagare:        Kenneth Lundström (ordf.)
                        Ulrika Laxström
                        Johanna Karhulahti-Rantala
                        Per Wiander
                        Anna-Maria Kunttu                        
                        Johan Simell
                        Kristiina Helaskoski
                        Jessica Sivunen (sekr.)

Frånvarande:  Ditte Santaholma
                        Aalto (suppleant)
                        Carola Bäckström (suppleant)

 

Mötet öppnas

Mötet öppnades kl. 18:15 av ordförande Kenneth Lundström.

 

Justerande av föregående mötets protokoll

Föregående mötets 4.2.2020 protokoll godkänns och justeras nästa möte.
 

 

Verksamhet/Kommande program

4.1. Ost- och vinkväll 6.3.2020

Vi var 12 st. och kvällen var rolig med stoj och skoj samt goda ostar och dryck.

Idrottsfesten

som planerats till 19.5.2020 kl. 17-21 inhiberas p.g.a. corona-situationen.

 

Övrigt

Skolkläder

Beställningen av skolkläder flyttas till höstterminen.

 

Innomhusluften

Inget nytt

 

Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordföranden kl. 18.55