Verksamhetsberättelsen 2018-2019

Styrelsen har bestått av följande medlemmar:

Ulrika Laxström (ordf.), Dennis Baars, Kristiina Helakoski, Jani Kiviaho, Ann-Mari Kunttu, Sari Sonntag, Per Wiander (skolans representant) och Johan Simell (sekr.)

Styrelsen har sammanträtt totalt 8 gånger.

 

Under året har Hem och Skola ordnat eller deltagit med följande evenemang:

 • julkortspyssel 4.12.2018
  • för elever, syskon och vårdnadshavare
 • biotillställning LasseMajas detektivbyrå 13.1.2019
  • för elever, syskon och vårdnadshavare
  • inbjudan skickades också via HoS Dickursby, HoS Klemetskog och HoS Västersundom
 • ost och vinkväll tillsammans med Dickursby skola 11.3.2019
  • ordnades för lärarna och klassföräldrarna vid Mårtensdals skola, samt för HoS styrelserna vid Dickursby, Kyrkoby, Helsinge och Västersundom
 • idrottsfesten 21.5.2019
  • ordnades en vardagskväll för skolans elever dit man som publik bjudit in elevernas syskon och vårdnadshavare

 

Verksamheten har finansierat genom understöd från ett antal fonder och stiftelser. Dessutom samlar man in en frivillig medlemsavgift (25 euro/familj). Under julpysseln och idrottsfesten har man också sålt kaffe, saft, bröd och semla, korv och dylikt. Avkastningen har gått direkt till Hem och Skola verksamheten.

 

Insamlade medel har använts till att understöda verksamheten vid skolan på olika sätt. Bl.a. har olika klasserna fått ansökan om mindre understöd för att ytterligare öka samhörigheten bland eleverna. Till skolan har man bidragit bl.a. med prenumeration av vissa tidningar samt till anskaffning av olika hjälpmedel som stöder undervisningen. Dessutom har man bidragit med medel till stipendier som har utdelats i samband med skolavslutningen.

 

Hem och Skola styrelsen följer aktivt med vad som sker vid och med Mårtensdals skola. Styrelsen har bl.a. fått höra om förändringar inom undervisningen och undervisningsmetoder. Likaså har styrelsen underrättats om gjorda och kommande renoveringar, samt hur planerna framskrider med en planerad större sanering och nybyggnad av ett nytt skolcentrum.

Händelser

Inga händelser på kommande