Sammandrag från styrelsemötet 4.2.2020

Styrelsemöte 4.2.2020

Plats                Mårtensdals skola, Bredbergsgränden 4, Vanda
Tid                    kl. 18:00
Deltagare:        Kenneth Lundström (ordf.)
                        Ulrika Laxström
                        Johanna Karhulahti-Rantala
                        Per Wiander
                        Anna-Maria Kunttu                        
                        Johan Simell
                        Ditte Santaholma
                        Jessica Sivunen (sekr.)

Frånvarande:   Kristiina Helaskoski
                        Aalto (suppleant)
                        Carola Bäckström (suppleant)

 

Mötet öppnas

Mötet öppnades kl. 18:07 av ordförande Kenneth Lundström.

Justerande av föregående mötets protokoll
    Föregående mötets 7.1.2020 protokoll godkänns och justeras nästa möte.
 

 

Verksamhet/Kommande program


Idrottsfesten

hålls i maj, 19.5.2020 kl. 17-21. Ursprungliga alternativet 12.5. slopades, eftersom det är Atlas Kim-cup samtidigt. Många av skolans elever är där då. Kenneth gör idag frågeformuläret åt föräldrarna om tankar kring programmet under idrottsfesten.

 

Övrigt


Fritids


Verksamheten har startat vid årsskiftet i skolan. Starten har annars gått bra, men de använder många utrymmen, bl.a. gympasalen och förskoleklasserna, pga. att det är väldigt trångt.

 

Skolkläder

En beställning planeras och förfrågnigar om priser har gjorts till olika leverantörer.

 
Inomhusluften

Inget nytt.

 

Annat


Skolan har blivit kontaktad av en senior som har anmält sig frivillig skolfarmor. Hon ska vara i skolan på onsdagar och börjar fr.om. 5.2.2020. Nu har skolan 3 st. skolfarmödrar/farfäder.

 


Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordföranden kl. 19.40

 

Händelser

Inga händelser på kommande