Sammandrag från styrelsemötet 19.8.2021

Ekonomi

Ekonomin är stabil och i och med att många evenemang under läsåret 2020-2021 på grund av Coronaläget blev inhiberade finns det en del medel som ännu kan användas för kommande aktiviteter.

Styrelsen beslöt att föreningen inte samla in någon medlemsavgift för det gågna året.

 

Kommande verksamhet

Föreningens årsmöte hålls 27.9.2021 kl. 18

Idrottsfesten arrangeras 23.9.2021 på Myrbacka sportplan

 

Övrigt

Uppdatering av föreningens stadgar: Arbetet har pågått under året och förslaget ska nu skickas till PRS för kontroll. Vi hoppas kunna godkänna stadgarna första gången under årsmötet.

 

Klasskonton: Styrelsen har föreslagit att föreningen öppnar konton för de enskilda årskurserna om dessa så önskar. Föreningen står för grundkostnaden och klasserna betalar löpande kostnader.

 

Innomhusluften: Inget nytt.

Pelle berättade dock att reparationen efter vårens takläckaget är slutförd. De våta väggarna och golvet är torkade, men inget blev upprivet. Mellantaket lappat.

Projektplanen för nybygget är nu godkänd i stadsstyrelsen. Byggandet beräknas starta 2022.