Styrelsemöte

05 Mars 2020 kl. 18.00–20.00
Plats
Mårtensdals skola

Händelser

05.03
Styrelsemöte
18.03
Teater Teater Taimine besöker skolan med pjäsen "Olycka och elände"